Kystfriluftsliv på Litle Færøy

Vi drog en tur til Litle Færøy i Solund kommune, hvor vi hadde fire dage med temaet kystfriluftsliv. To af dagene var med den moderne friluftslivsaktiviteten havkajak. Her tog vi aktivitetslederkursus med Eivind Aadland som vejleder, og her var fokus på tryg og god vejledning samt organisering af havpadling.

De to sidste dage havde vi Roar Moe som vejleder i traditionelt kystfriluftsliv. Han var øens eneste beboer, og i løbet af de to dage roede vi i en gammel træbåd, fiskede og udforskede området omkring Litle Færøy. Træbåde samt risikovurdering i henhold havpadling vil være tema i denne fagblog.

Foto: Aske Axel Christensen

Brugsbåde

De traditonelle træbåde kaldes også for brugsbåde, og de fleste af dem rundt om i Norge har årer samt mulighed for at sætte op sejl (Mytting & Bischoff, 2008). Det er åbne både og de er utrolig stabile, men de har den ulempe at hvis der først kommer bølger og meget vand ind i båden vil den synke.

Plankerne på bådene er bøjet langs med båden, og overlapper hinanden opover. I overlappet er plankerne nittets sammen så båden holder vand. Herefter er de løbende blevet impræneret i tjære, for at gjøre dem helt vandtætte. Roar fortalte at den båd vi roede i var en kopi af en 100 år gammel model. Den var helt sort af tjære og et utrolig fin stykke håndværk. Ydermere fortalte han at før i tiden havde alle familier i Solund kommnue en brugsbåd, som blev brugt til transport mellem de manger holmer, øer og fastlandet. Dertil havde de mange andre formål som brug til fisking, fragt af dyr, foder og andet relevant (Mytting & Bischoff, 2008).

The Sea Kayaking Problem Awareness Checklist

For at kunne drage trygt på padletur, specielt hvis det er i eksponert farervand, kræver det at den individuelle padler eller gruppen har tilstrækkelig erfaring og færdigheder til at vurdere og håndtere komplekse risikofaktorer der kan findes på havet. Her er vejr, hav, egne samt gruppens færdigheder, og valg af ruten afgørende for sikker havpadling (Aadland, Vikene, Varley & Moe, 2017).

Aadland m.fl. (2017) har udviklet en praktisk checkliste til at vurdere risikoen ved havkajakturer. Listen gør padleren opmærksom på risikofaktorer og problemer ved planlægningen og gennomføringen af padleture. Derved kan padleren være ekstra opmærksom på disse, og handle ved at træffe tryggere valg.

Foto: Aaland m.fl, 2017

Checklisten indeholder fire risikofaktorer som padleren kontinuerligt må være opmærksom på. Disse faktorer er rute, vejr, hav og mennesket. Ruten indebæer hvorvidt padleren vil blive udsat for farer på sin rute, herunder eksponering for åbent vand eller bådtrafik, samt hvorvidt kystterrænget muliggøre landgang for padleren (Aadland m.fl., 2017).

Vejr omhandler om padleren kan møde problematiske og farlige vejrforhold på turen. Dette kunne eksempelvis bestemmes af vindstyrken, sigtbarheden og lufttemperaturen.

Ydermere er der forholdene på havet. Er der bølger, hvor kommer de fra, og hvor store er de, samt hvad er vandtemperaturen.

Tilsidst er der den menneskelige faktor som er gældende til enhvert tid. Denne indebærer om padleren kan håndtere de forvendtede eller eventuelt forværende forhold. Her indgår kompetencer, tøj og udstyr, samt sammensætningen af gruppen som er på tur. Den samlede risiko bliver herved en forståelse af sammenspillet mellem miljøfaktorer og den menneskelige faktor, og ikke en direkte summering af alle riskofaktorne tilsammen (Aadland m.fl., 2017).

Disse fire riskofaktorer skal padleren så udfra Aadlands m.fl. (2017) model difinere og planlægge ud fra. Under turen skal padleren kontinurerligt tjekke op på forholdene og de enkelte risikofaktorer og tilsids handle og reflektere over entuelt opstået problemer på turen.

Referencer:
Aadland, E. L., Vikene, O. F., Varley, P., & Moe, V. (2017). Situation awareness in sea kayaking: Towards a practical checklist. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning,17(3), 1-13.
Mytting, I., & Bischoff, A. (2008). Friluftsliv. Oslo: Gyldendal Undervisning.