Friluftsliv i Skoven

Sidste tur før jul blev friluftsliv i skoven. Vi var inddelt i små grupper men overnattede alle på Bjørkestolen de to første dagen. Herefter drog vi ud på egenfærd, hvor vi i min gruppe først havde en solo overnatning, efterfulgt af en fællesovernatning inden vi vendte hjem til Sogndal for at holde weekend. To af målene på turen var sporløs færdsel og overnatning uden telt som jeg vil uddybe nærmere.

Sporløs færdsel er vigtigt når vi er ude i naturen, for at vi kan forsætte med at tage på tur i smukke omgivelser, men også af respekt for eventuelle grundejere, hvis grund vi passere eller overnatter på. I friluftsloven står der følgende:

“Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøskade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke sjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen” (Lovdata, 2015).

Sporløs færdsel betyder ikke at efterlade sig spor når man er i naturen af hensyn til andre turgående og os selv, samt vise respekt for grundejere og privatpersoner som ejer den natur i færdes i (Mytting & Bischoff, 2015). Dette var specielt vigtigt da Bjørkestolen var et flittigt brugt turområde.

Før vi lavede bål brugte vi derfor spaden til at fjerne torv stykker med det øverste lag græs. Dem lagde vi ud til siden. Ydermere lagde vi sten rundt om bålpladsen for at undgå at bålet skulle sprede sig, og afbrænde eventuelt græs rundt om bålpladsen. Inden vi forlod bålpladsen kastede vi stene ud i skoven igen og lagde torv stykkerne ovenpå bålpladsen således at man ikke kunne se at der havde været en bålplads der (Mytting & Bischoff, 2015).

Vi lavede også en latrine så alle kunne gå på toilet samme sted i stedet for mange forskellige steder ude i skoven. Her gravede også først nogle stykker torv op som vi lagde ved siden af latrinen, derefter gravede vi et dybt hul. Toiletpapiret brændte vi i latrinen efter toiletbesøg. Da vi forlod lejren lykkede vi lathrinen ligesom med bålpladsen. Vi skovlede jorden ned i hullet igen og anbragte torv stykkerne på toppen (Mytting & Bischoff, 2015).

Vi lagde tilmed lejrpladsen et sted hvor vi ikke kom til at skade ungtræer eller buske, og tog vare på alt vores affald. Det er vigtigt at tage mest muligt affald med hjem af det man tog med ud og kun brænde det affald som man er sikker på laver en ren og fuldstændig forbrænding (Mytting & Bischoff, 2015). Til sidst er det vigtigt ikke at træde nye stier der hvor der allerede insisterer stier, da dette også går under sporløs færdsel (Norsk Friluftsliv, 2016).

Tarp opsætning under solodøgn, poncho er brugt i tillæg for ekstra ly – Foto: Aske Christensen

I forhold til overnatning uden telt er der mange muligheder. Man sove under tarp, lave en gapahuk af presenning, eller af grene, kviste, blade og torv, ydermere kan man sove under åben himmel enten i en bivibag, eller bare i sin sovepose hvis vejrudsigten ikke lover regn eller masse fugt i løbet af natten (Mytting & Bischoff, 2015).

Alle eksempler har sine fordele og ulemper og medføre forskellige typer af oplevelser til friluftslivet. En tarp er lettere end et telt og er lavet til at tåle et stort spænd når du sætter den op samt vind. Med den rette kundskab om opsætning af tarp, kan man sove tør og godt under den på foråret, sommeren og efteråret.

En gapahuk af grene, kviste, blade og torv tager lang tid at bygge, specielt hvis den skal laves forholdsvis vandtæt. Den er vanskelige at få til at blive helt vandtæt og der vil let opstå fugt og kondens under den. Denne type gapahuk kan bruges i en nødsituation hvor man ikke har medbragt eller finder andet ly for vejr og vind. Ellers kan det at bygge sin egen gapahuk bruges som tema for en tur, og være en oplevelse i sig selv at bygge sin egen bolig og sove i den.

På skovturen brugte vi gapahuk af presenning. En effektiv og billige måde at lave et tørt sted at sove, som jeg selv har brugt en del som barn, da vi ikke havde telt. En god opsætning af presenningen kræver dog lidt erfaring. Den må side fast og stramt således at den ikke blæser væk, samtidig den vende rigtigt således at den skærmer for regn og vind. En presenning er ikke lavet til at tåle samme spænd som en tarp, så man kan opleve at festepunkterne i kanten af presenningen går i stykker hvis man spænder den for stramt op. Hvis det sker kan man lave kogletricket. Fold presenningen rundt om koglen og bind så torvet rundt om for at holde den på plads, på den måde kan man lave nye festepunkter i presenningen (Mytting & Bischoff, 2015).

Referencer:
Lovdata. (01. 10 2015). Lovdata. Hentet 10. 11 2017 fra Lov om friluftslivet (friluftsloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16#KAPITTEL_2
Mytting, I., & Bischoff, A. (2015). Friluftsliv (2 udg.). Gyldendal Undervisning.
Norsk Friluftsliv. (10. 10 2016). Norsk Friluftsliv. Hentet fra Hva er sporløs ferdsel?: http://www.norskfriluftsliv.no/hva-er-sporlos-ferdsel/