Vejledertur på B3

Det blev tid for en af de sidste ture nemlig vejledertur, før fokusset rettes mod eksamen og bachelorskrivning. Fra B3 var der Tom og jeg med vejlederansvar og ellers to B2 studenter og tre B1 studenter. Onsdag d. 3. oktober tog vi bussen til Galden lige før Hafslo og gik ind over fjeldet mod Setålen hvor vi slog lejer. Tordag gik vi over fjeldet forbi Solvornnipa og ned til Dal hvor vi slog lejer ved Romnaholten lidt væk fra seterne. Fredag pakkede vi sammen og gik tilbage til Sogndal, hvor vi havde en kort evaluering før turen sluttede.

Læringsmålet for Tom og jeg på denne tur var at forbedre vores kompetencer som vejledere, og under turen havde vi fokus på situationsbestemt ledelse. Dette kan beskrives ud fra Conditional Outdoor Leadership Theory også kendt som COLT-modellen (Horgen, Fasting, Lundhaug, Magnussen, & Østrem, 2016).

 

Model af Priest & Chase (1989), samt Priest & Dixon (1991), oversat til norsk i (Horgen m.fl., 2016)

Modellen viser hvor styrende vejlederen skal være alt efter forholdende. Det er forklaret ud fra tre forskellige ledelsesstile:

  • Abdikratisk: Vejlederen giver deltagerne selvstændig ansvar i situationen
  • Demokratisk: Vejlederen inviterer til dialog
  • Autokratisk: Vejlederen er autoritær og tager hovedansvar i beslutningsprocessen

Dertil er der fem faktorer som påvirker hvor gunstige forholdene er: farer i omgivelserne, individuelle færdigheder, gruppefærdigheder, lederens færdigheder, konsekvensafgørelse (Horgen m.fl., 2016).

Om onsdagen da vi var stået af bussen var der fint opholdsvejr og vi havde god tid. Her indtog Tom og jeg en Abdikratisk rolle og gav B2 studenterne ansvaret for at orienteres os frem til lejrpladsen. Da vi kom til lejrpladsen gik vi mere over til en demokratisk ledelsesstil, hvor vi snakkede med gruppen om hvor den bedste lejrplads var, og hvordan vi fik sat op gaupahuk og lavet bål på den bedste måde.

Om torsdagen var der faldet sne helt ned til 350 meters højder hvor vi havde lejer. Forholdene var ikke optimale i og med at det var koldt og vådt, og vi skulle gå et godt stykke den dag op over fjeldet og ned igen på den anden side. I tillæg skulle vi sidst på dagen have tid til at lave en syvstensovn for at tilberede middagen.

En kombination af dårlige vejrforhold og tidsnød gjorde at vi valgte at køre en autokratisk ledelsesstil. En af os gik i front og styrede tempo og orientering, mens den anden gik bagerst og tjekkede op på gruppen og orienteringen. Dette valg fik vi positiv tilbagemelding på under evalueringen, hvor gruppen tilkendegav at læringsudbyttet for orientering uanset ville have været minimalt under de forhold.

Forholdene krævede autokratisk ledelsesstil. Foto: Anne-Katrine

Vi indtog også den demokratisk rolle under pauserne i løbet af dagen, hvor vi i gruppen diskuterede orientering samt forskellige læringsmomenter. Da vi fandt en lejrplads på slutningen af dagen så vi hvordan nogle af studenterne var kolde og begyndte at blive passive. Her indtog Tom og jeg igen en autokratisk rolle for at få bygget gaupahuk, sanket ved og tændt bål hurtigst muligt, men med en demokratisk tilgang hvor gruppen blev involveret så meget som det lod sig gøre. Alt i alt en god tur med en motiveret gruppe, hvor vi fik prøvede os på de forskellige ledelsesstile.

Tilslut kan det nævnes at der udover COLT-modellen er en situationsbestemt ledelsesmodel af Nils Faarlund (1976), der i samme grad viser hvorvidt vejlederen skal være styrende eller vejlederende alt efter forholdene. Personligt synes jeg modellen af Faarlund er den grafisk letteste at forstå.

Model af Faarlund (1976)

Referencer:
Horgen, A., Fasting, M. L., Lundhaug, T., Magnussen, L. I., & Østrem, K. (2016). Ute! Friluftsliv – pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Bergen: Fagbokforlaget.
Faarlund, N. (1976). Friluftsliv, hva –hvorfor –hvordan. Kompendium nr. 32. Oslo: Norges idrettshøgskole.